Gymnasiet Textprogrammering

Att programmera med textkommandon

För att kunna styra mer i detalj, eller för avancerade program kan textkommandon vara bäst. För programmering med text används olika programspråk. Ett programspråk är skapat för att vi människor har svårt att förstå de maskininstruktioner som utförs av datorer och processorer. Vi programmerar med ett programspråket och sedan översätts det till maskininstruktioner.
Alla programspråk har stora likheter, men sättet att skriva instruktioner (sk syntax) skiljer sig en del.

För lärare som väljer att använda Python  boken PiM – Programmera i Matematik, skriven av läraren Staffan Melin, är gratis att ladda ned som PDF och fri att användas. Länk till boken.  
Mer information om boken och Staffan Melin finns på oscillator.se 

Övrigt material som vi lägger upp på denna  sida är skapat  i Javascript med biblioteket p5.js I Köpings grundskolor arbetar vi med Javascript som huvudfåra. Javascript är ett av de mest använda programspråken, det  är plattformsoberoende och fungerar direkt i webbläsaren. Dessutom ligger Javascript som grund för många av de övningsresurser vi använder, t ex code.org och micro:bit.

Om du inte programmerat med Javascript tidigare rekommenderar vi kursen som vi skapat för åk 7-9 

Materialet indelas efter kurser i gymnasieskolans matematik med beteckning Kurs 1, Kurs 2 och Kurs 3.

Då programmeringsspråk utvecklas hela tiden så finns det olika sätt att skriva kod på. Att skapa en variabel har i tidigare versioner av JavaScript gjort med ordet var.  Om man tittar på äldre kod kan var förekomma när variabel skapas. I kod som skapas nu används ordet let.  Vi väljer att  använda ordet let för kod på denna sida. Vill du läsa om skillnader på var och let finns information på engelska på w3schools