Kurs 3

Kod som gås igenom här behandlar delar av den matematik som kursen  3b och 3c i gymnasiet tar upp samt metoder för att hantera data i programmering.

p5JS är en webbaserad editor som fungerar bra med javascript.

Du kan använda p5JS här: https://editor.p5js.org
Där kan du skapa ett konto för att kunna spara din kod mellan besöken.

Kom ihåg att ha tålamod när du programmerar 😱😱😱.
Felsökning är en stor del av arbetet med att programmera.
Men när det blir rätt….😊😊😊

Om koden inte fungerar har du en SyntaxError dvs ett skrivfel i koden. Använd då console.log() på olika platser i koden för att se vad koden gör.

Om koden inte gör vad du tänkt dig har du en LogiskError dvs ett fel i vad du tänkt att koden ska göra och vad den egentligen gör.

  • Följ koden och se vad den egentligen gör och jämför med vad du tänkt dig att den ska göra. Här kan du försöka förklara högt för dig själv, en kompis eller en sak vad du tänkt och vad koden gör. Se artikel om rubberducking.
  • Spara en kopia av din kod innan du börjar ändra i den .
  • Ändra en sak åt gången och testa vilken påverkan din ändring har på programmet.