Kurs 2

Kod som gås igenom här behandlar delar av den matematik som kursen 2a, 2b och 2c i gymnasiet tar upp.

p5JS är en webbaserad editor som fungerar bra med javascript.

Du kan använda p5JS här: https://editor.p5js.org
Där kan du skapa ett konto för att kunna spara din kod mellan besöken.

Debugging/Felsökning

Viktigt att kunna när man programmerar är att felsöka sin kod.
Övningar för felsökning kommer att finnas.

Debugging är att felsöka och åtgärda fel (errors) i ett datorprogram.
Vi skiljer mellan två olika errors. Syntax error är ett fel i koden som
gör att programmet inte kommer att kunna köras. Syntax errors är
inte vanliga i blockprogrammering men desto vanligare i
textprogrammering. Logisk error är när programmet inte gör det som
det är tänkt att göra. Programmeraren har skapat en kod som inte är
logisk för sin uppgift. Figuren nedan visar olika typer av error.

Om koden inte fungerar har du en SyntaxError dvs ett skrivfel i koden. Använd då console.log() på olika platser i koden för att se vad koden gör.

Om koden inte gör vad du tänkt dig har du en LogiskError dvs ett fel i vad du tänkt att koden ska göra och vad den egentligen gör.

  • Följ koden och se vad den egentligen gör och jämför med vad du tänkt dig att den ska göra. Här kan du försöka förklara högt för dig själv, en kompis eller en sak vad du tänkt och vad koden gör. Se artikel om rubberducking.
  • Spara en kopia av din kod innan du börjar ändra i den .
  • Ändra en sak åt gången och testa vilken påverkan din ändring har på programmet.