Definiera funktioner

Skapa Funktioner för beräkningar

Att definiera en funktion

function namn() {
//här skrivs den kod funktionen ska köra när den kallas på
}

I parenteserna efter funktionens namn kan parametrar läggas in. när funktionen sedan används ska argument läggas in om parametrar angivits när funktionen definierats.

Här skapas en funktion med namnet add  och parametrarna num1 och num2.

function add(num1, num2){
text('Summan är: ' + (Number(num1) + Number(num2)), 100,100);
}

När funktionen körs ska en text skrivas ut .

Vi skapar ett program som ber användaren ange två tal vilka programmet sen summerar och skriver ut på canvasen. Två variabler skapas först.
När variabler skapas utanför funktionerna setup() och draw() så är de globala variabler och kan användas var som helst i programmet. Skapas variablerna i en funktion blir de lokala variabler och kan inte användas utanför den funktion de skapades i.
I setup() skapas en canvas som har storleken 400 * 400 pixlar
Där sätts också variablernas värde till det som användaren anger när frågan ställs (via en promt).

function add(num1, num2){ 
text('Summan är: ' + (Number(num1) + Number(num2)), 100,100); 
}

Den nya funktionen , med namnet add, som vi skapat har två parametrar.  i stycket där det står att en text ska skrivas ut står:

'Summan är: ' + (Number(num1) + Number(num2))

Det värde som fås av att en användare skriver något i en prompt är alltid i formen ‘string’ dvs text. För att kunna använda värdet måste det göras om till ett tal och det görs genom att man skriver Number(framför variabeln som ses som text). Om användaren skriver in 5 så ser datorn det som texten ‘5’ och inte som ett tal som kan användas i beräkningar.

I funktionen draw() skapar vi en bakgrund med en grå färg. därefter kallas funktionen add() med två argument  tal1 och tal2.  tal1 används alltså på alla platser där det i funktionens definition står num1 och tal2 används på alla platser i definitionen där det står num2.  Namnen på parametrar och argument avgör den som kodar. Bra är att försöka skapa namn som gör att man förstår koden när man läser den vid senare tillfälle.


 Skapa funktioner som subtraherar, multiplicerar eller dividerar två tal