Debugging 2

 Debugging

I koden nedan ritas cirklar ut. Med en for-loop ändras bakgrundens genomskinlighet.

 background(0, 0, 0,i);

Den sista variabeln i background (den som nu är satt till värdet  i ) är variabel för Alpha och styr genomskinlighet. Alpha kan anta värden mellan 0 och 255. Noll är helt genomskinligt och 255 inte genomskinligt alls.


 

De yttre cirklarna syns svagare än de inre cirklarna. Tanken med koden är att det ska vara tvärtom som på bilden nedan. Kan du ändra koden så att det blir rätt?