Debugging 1

   Debugging

Här finns en kod för en boll som studsar runt på canvasen. Det finns några logiska fel i koden. Felen som behöver åtgärdas listas nedan

  1. Bollen ska synas framför den gröna rektangeln (inte bakom som det är nu)
  2. Bollen ska studsa innanför den gröna rektangelns svarta ram