Gymnasiet

Välkommen!

På gymnasiet kommer programmering in i några av matematikens kurser (Matematik 1c, 2c, 3b, 3c, 4, 5, Spec). Det är framför allt som problemlösningsmetod, strategi och vid matematisk modellering som programmering ska användas. På gymnasiet kan programmering användas när eleverna lärt sig programmeringens grunder i grundskolan.

Förutom textprogrammering ska också kalkylprogram och symbolhanterande program (t ex Geogebra CAS) användas.

Kompetenser: Att fördjupa sitt matematikkunnande, modellera och lösa matematiska problem med hjälp av digitala verktyg och programmering.

Gymnasiedelen av köpingkodar.nu byggs efterhand och delas in i Kurs 1-3 där varje del använder begrepp ur gymnasiets matematik.