Köpingkodar upphör snart och flyttar till skolprogrammering.se Välkommen dit! Skolprogrammering.se

Anpassad grundskola

Vi rekommenderar Skolverkets webbkurs Om Programmering. Webbkursen är en grundläggande utbildning för alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen.

I  läroplanen för anpassad grundskola för elever Åk 1 – 6 finns följande centralt innehåll gällande programmering:

Teknik:
Att styra föremål med programmering.

Matematik:
Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Då skrivningen för det centrala innehållet i matematik och teknik är lika för i LGRSAR för åk 1 – 6 som i LGR för åk F – 3 hänvisar vi till materialet under fliken F -3

I  läroplanen för anpassad grundskola för elever Åk 7 – 9 finns följande centralt innehåll gällande programmering:

Teknik:
Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Matematik:
Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Då skrivningen för det centrala innehållet i matematik och teknik är lika för i LGRSAR för åk 7 – 9 som i LGR för åk 4 – 6 hänvisar vi till materialet under fliken 4 -6