F – 3 Låna robotar

Låna robotar för F – 3

På KomTek finns två uppsättningar av utlåningsmaterial för respektive årskurser. Skolan planerar själv hur materialet utnyttjas bäst under låneveckorna. Materialet lånas ut till skola enligt schema. KomTek levererar materialet måndag morgon första veckan skolan ska ha materialet och hämtar materialet under fredagen sista veckan.

För F – 3 finns roboten Blue-Bot. En klassuppsättning innehåller sex robotar samt tre mattor. Mattorna har följande mönster: geometriska figurer, alfabetet och Sverige karta.

Appar för Blue-Bot. Finns på App store

Blue-Bot Remote
Appen används som  en fjärrkontroll för att styra roboten.

Blue-Bot
Beskrivning av appen finns i en PDF som heter Förskola-3 Robotprogrammering med Blue-Bot skapad av Skellefteå kommun.

Länk till lektionsplaneringar från Hospedagogen