F – 3 Blockprogrammering

Blockprogrammering för årskurs F – 3

Blockprogrammering är ett sätt att skapa kod med hjälp av olikfärgade block vilka sätts samman likt pusselbitar.  Blocken bygger på bakomliggande programmeringsspråk i text och i flera av apparna kan man växla mellan block och text. Ett exempel är Code.org där det går att se koden som block eller som text (JavaScript). Scratch och ScratchJr bygger på ett eget språk och där finns bara block att se.

Några tänkvärda rader från Skolverkets webbkurs:
”Då är det igen viktigt att påminna oss om att programmering är en process som handlar om mer än att bara skriva kod – att bygga en lösning i ett blockbaserat programspråk är precis lika mycket programmering som att göra det i ett textbaserat sådant”

Daisy the dinosaur. Finns på App store

ÅK F- 1
Är på engelska men passar bra att börja med om läraren visar appen på tavlan och instruerar därifrån.
Mer information om appen finns i dokumentet Daisy-the-dino.ScratchJr  by MIT.  Finns på App store

Finns på svenska. Har ett bra ritprogram för att skapa egna figurer. Kamera fungerar i appen så egna figurer/bakgrunder kan fotograferas.
Mer information om appen finns i dokumentet Scratch-Junior

Fler resurser för ScratchJr:
ScratchJr`s hemsida
Årstaskolan har en grundkurs i ScratchJr
Lektionstips på Jennykodar.se

Lightbot: Code Hour. Finns på App store

Från ÅK 2. På engelska men ganska enkel att förstå. De första banorna är relativt enkla.
Förslag på lösning för banorna finns i  dokumentet Lightbot-CodeHour.

Code.org Används via webbläsaren.

Finns på svenska. Indelad i kurser där det finns både ouppkopplade aktiviteter och blockprogrammering. Det ges möjlighet att  skapa lärarkonto eller prova några av aktiviteterna utan att logga in. Instruktion för att skapa lärarkonto finns i dokumentet Skapa klassrum i Code.