F – 3 Analog programmering

Analog programmering för årskurs F – 3

Analog programmering är att programmera utan dator. Rent praktiskt kan det handla om att utföra en skriven instruktion eller att styra en kamrat med ord eller symboler. Att träna på att skriva instruktioner (algoritmer) ger en förståelse för hur precis en instruktion måste vara för att utföras korrekt. I vår vardag har vi tidigare erfarenheter vilka gör att vi förstår vad som förväntas av oss utan den exaktheten som en dator behöver. Vi har också naturlagar som gör att vissa av våra handlingar medför ytterligare händelser. Ett exempel är om vi hoppar upp 50 cm så kommer vi automatiskt att åka ner 50 cm (till marken), efter upphoppet. Så fungerar inte en programmerad figur (förutom i appar för yngre barn). Om figuren ska upp och sen ner måste båda kommandona vara med i programmet.

Programserie från UR med lärarhandledning

UR har en programserie, Programmera mera, som riktar sig till barn som är nybörjare inom programmering. Det finns tio avsnitt som handlar om logiskt tänkande, sortering, algoritmer och att uppmärksamma mönster och samband. Till serien finns en lärarhandledning.

Material från Gratis i skolan

Gratis i skolan har en serie lektioner som heter Programmering från början. I serien finns följande lektioner:
1. Programmera någon att bre en smörgås
2. Lapp-programmering
3. Programmera kompisar
4. Dansprogrammering
5. Koda ditt eget namnhalsband
6. Undervisa om programmering med Hour of Code

Fler lektioner från Gratis i skolan

Digitala lektioner har ett material som heter Nosa på programmering

Om maskinkod/binär kod

Datorer arbetar med digitala signaler, signaler som bara kan anta två olika värden. Dessa representeras elektriskt som spänning eller frånvaro av spänning, och betecknas 1 och 0. Kod med ettor och nollor kallas maskinkod/binär kod. All data måste omvandlas till ettor och nollor för att en dator ska kunna tolka den.
En bokstav i alfabetet skrivs med en serie av åtta ettor och nollor.
Det finns tabeller där man kan läsa av binär kod för respektive bokstav och den heter ASCII, som står för American Standard Code for Information Interchange. Alfabetet binärt är en mall med lila och vita symboler som representerat ettor och nollor som kan användas till att skriva hemliga meddelanden, namn mm för att skapa en förståelse för maskinkod.

Även bilder görs om till binära tal. Läs mer om pixelritningar i dokumentet Att rita med pixlar

Källkritik

Den stora utmaningen på internet idag är inte att hitta information, utan att hitta information som är korrekt  och tillförlitlig.
På internet kan vem som helst publicera i princip vad som helst. Då kan det också vara svårt att veta vilken information som man kan lita på.
Källkritik är en metod att använda för att granska information och för att avgöra om informationen är trovärdig och går att lita på.

Internetstiftelsen i Sverige, IIS har flera digitala lektioner om Digital Källkritik

Upphovsrätt

Patent- och registreringsverket (PRV)  har på uppdrag av regeringen  att höja kunskapen om upphovsrätten hos allmänheten och har därför skapat webbplatsen Upphovsrättskolan.  Under fliken Lärarens material hittar du material för alla årskurser.

Att Kryptera

Säkerhet i samband med hantering av data är viktigt att känna till. För de yngre eleverna kan kryptering vara ett sätt att arbeta med detta.
Kryptering är en metod för att förvandla information till oläslig rappakalja. Genom komplicerade matematiska algoritmer går det att skapa krypterade meddelanden som är extremt svåra att knäcka. Det här är en viktig del av informationsflödet på internet. Mycket av det som görs, till exempel betalningar, skulle inte kunna göras utan kryptering. Det finns alltid information som inte ska finnas fritt tillgänglig för alla. För att sådan information ska hållas hemlig behövs kryptering. Det handlar inte endast om företags- eller bankhemligheter utan också om helt vardagliga saker i vår digitala värld. Kryptering är viktigt då man handskas med all sorts digital information. Det finns ett informationsblad samt en bokstavssnurra som kan användas för att prata kring att säkra sin information på nätet.