F-3

Välkommen!
Vi rekommenderar Skolverkets webbkurs Om Programmering. Webbkursen är en grundläggande utbildning för alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen.
Skolverkets  material  Kom igång med programmering 
har många tips på hur man kan komma igång.

I läroplanen för elever Åk F – 3 finns följande centralt innehåll gällande programmering:

Teknik:
Att styra föremål med programmering

Matematik:
Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Att arbeta med:

  • Datalogiskt Tänkande

Kompetenser: Beskriva problem, analysera och bryta ner problem i mindre delar, skapa instruktioner och lösa delproblem

  • Knapprogrammering, enkel blockprogrammering, analog programmering

Kompetenser: Att skapa och följa stegvisa instruktioner med symboler och/eller gemensamma begrepp: Att styra föremål med programmering

Ordlista med viktiga begrepp