Köpingkodar upphör snart och flyttar till skolprogrammering.se Välkommen dit! Skolprogrammering.se

Micro:bit och AI

Micro:bit och AI

Ett roligt sätt att arbeta med AI är att använda micro:bit. Då de två projekt som skapats för att visa detta inte går att programmera i p5.js editor väljer vi att bara länka till dem. De finns beskrivna på Hackster.io och där finns också länkar till koden vilken finns på GitHub.

Den version av micro.bit som använts här är Version 1. Det går lika bra med Version 2.
Båda projekten använder JavaScript och ml5.js.

För programmering av micro:bit används Microsoft MakeCode editor

Micro:bit AI vehicle

Här används micro:bit i ett projekt där man får ett fordon med micro:bit och två servomotorer att köra genom att man säger några av de keywords som ingår i SpeechCommand 18w. Datorns mikrofon lyssnar efter orden ”go”, ”down” (back fanns inte med i modellen ), ”stop”, ”left” och ”right”. När ett keyword har uppfattats sänder datorn kommando till det fristående fordonets micro:bit.
Överföring från dator till micro:bit sker via bluetooth.

Micro:bit RGB lamp controlled with machine learning HandPose

Det här projektet använder en rgb-led kopplad till ett micro:bit och styrs med hjälp av en HandPose modell i datorn. Hand hålls framför datorns webkamera för identifiering. När pekfingrets topp flyttas till position över någon av de färgade kvadraterna på skärmen kommer den fristående rgb-blomman att skifta färg till färgen på respektive kvadrat. Svart kvadrat släcker lampan.
Överföring från dator till micro:bit sker via bluetooth.