10. Tabell med flera värden?

Vi har tidigare tittat på hur variabler för ett ett värde skapas.
var num = 2;
var num2 = 25;    osv
Om man har många olika värden som ska hanteras kan det bli en lång radda med kod för att hålla reda på dessa.
Då finns ett annat sätt att lagra flera dataelement på. Det kallas Array (lista).
En array med nummer kan se ut så här:

var nummer = [2,3,8,100,9,25];

Precis som variabler inleds skapandet av en array med ordet var och ett variabelnamn. Innehållet i arrayen finns mellan hakparenteser [ ] och varje element särskiljs med ett kommatecken.

Den plats elementet (här siffran) finns på i arrayen kallas index. När man räknar index så börjar man alltid med 0, 1 , 2 , 3 och så vidare. Siffran 2 finns alltså på index 0 och siffran 9 finns på index 4.

var nummer = [2,3,8,100,9,25];
console.log(nummer);
console.log(nummer[3]);

Vad skriver programmet ut?

Arrayer kan också bestå av strängar (text). Varje del text som ska ha ett eget index ska inneslutas i enkla eller dubbla citattecken och ett komma före nästa index. Kom ihåg att du inte kan blanda enkla och dubbla citattecken.

var ord = ["sol",  "gul", "himmel", "hav"];

Ofta är det intressant att veta hur lång arrayen är och då används .length()

var nummer = [2, 3, 8, 100, 9, 25];
console.log(nummer.length);

.length() går bra att använda på text också.

var minMening = 'Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert.'
console.log(minMening.length);

Stämmer längden på textsträngen med det som skrivs ut i konsollen?

Eftersom arrayer används väldigt ofta vid programmering så finns en mängd metoder kopplade till dem. Om du är intresserad kan du läsa om flera av dem på w3schools.com.

Vi kommer här att behandla några vanliga metoder som används med arrayer.

push()     lägger till ett nytt element i slutet av arrayen

var ord = ["sol",  "gul", "himmel", "hav"];
ord.push("elefant");
console.log(ord);

pop()     tar bort det sista elementet i  arrayen

var frukter = ['bananer', 'apelsiner', 'äpplen', 'päron'];
frukter.pop();
console.log(frukter);

sort()     sorterar en array i alfabetisk ordning. Hanterar all data som text.

var frukter = ['bananer', 'apelsiner', 'äpplen', 'päron']; 
frukter.sort(); 
console.log(frukter);

 Skapa en egen array med text och börja några ord med små bokstäver och andra med stora bokstäver. Använd sen sort() och se hur sorteringen då fungerar.

 Använd sort på en array av  siffror och klura ut hur sorteringen går till då.


I koden ovan kan du klicka dig igenom arrayen då index först sätts till 0 och sen ökas med 1 för varje klick. När arrayen är “slut” får du kanske ett felmeddelande (beroende av vilken editor du använder).


I setup() ska du använda en av metoderna för array, som vi gick igenom tidigare på denna sida, för att ta bort det sista elementet  ( ‘!!!’ ) i arrayen .

Lägg sen till en egen textsträng med en annan metod.
Det görs också i setup() ).

I funktionen mousePressed() ska du sen lägga till ett villkor ( if ) som gör att om index == words.length så ska index vara 0 igen.