Ställ in p5js

p5JS är en webbaserad editor som fungerar bra med javascript.

Du kan använda p5JS här: https://editor.p5js.org
Där kan du skapa ett konto för att kunna spara din kod mellan besöken.

Skriv i editorn

Koden skriver du i editorn.

Om det redan står kod där kan du använda den eller ta bort den och skriva egen kod.

Kör koden

När du vill se resultatet av din kod trycker du på kör-knappen. (knappen med en röd pil)

Meddelanden i konsolen

Om du använder console.log() för att skriva ut, eller om du får felmeddelanden ska du titta i konsolen. i p5js finns den nedanför editorn.

Webbfönstret Preview

När du skriver kod visas resultatet i webbfönstret till höger om editorn.
Det här webbfönstret är som en vanlig webbsida.  I den här guiden går vi igenom hur du kodar på en webbsida.

Om du (trots att vi inte går igenom det här) vill påverka HTML och stilmall för sidan syns de filerna om du klickar på den lilla grå pilen under kör-knappen.

 

Om du vill få bättre kontraster i editorn  kan du byta till ett annat ”Theme” genom att trycka på kugghjulet i övre högra hörnet och välja ”High Contrast”

< Tillbaka till kodguiden