8. Hur skriva snygg kod?

Om du skriver kod på ett snyggt sätt blir det lättare att hitta fel.
Det blir också lättare för dig själv och andra att förstå din kod.
Det här är några råd för att skriva kod på ett snyggt sätt:

  1. Gör bra indrag!
  2. Kommentera smart!

Indrag

Indrag är till för att se var kodblock börjar och slutar. Det kan göras med mellanslag eller med tab-indrag. Gör indrag mellan klammerparenteser (se nedan).

Kommentarer

Kommentarer är till för att lättare hitta och förstå vad koden gör. Det finns två sätt att skriva kommentarer i javascript:
// Detta är en kommentar på en rad
/* Detta är en kommentar som kan
vara över flera rader!  */
Skriv kommentar om VARFÖR du skrivit just den koden.
Skriv kommentarer FÖRE den kod du kommenterar, eller om det är en kort kommentar till höger.

Här är ett exempel på kod med kommentarer och indrag:

/* - - - - - - -
  Stopp vid kanterna
- - - - - - - - */
// Vänsterkanten
if (x < 0){
   x = 0;
   if (point > 10){
      point = point - 1;
  }
}
// Högerkanten
 if (x > width - 20){
   x = width - 20;
}

Samma kod, men utan kommentarer och utan bra indrag:

if (x < 0){
x = 0;
 if (point > 10){
 point = point - 1; 
}
 }
 if (x > width - 20){
 x = width - 20;
}

Använd kommentarer och indrag, dvs skriv snygg kod!