5. Använda beräkningar?

Räkna med variabler

Plus och minus är enkelt att använda tillsammans med variabler! Du kan använda variabeln precis som siffror i en beräkning:

let liter = 4;
liter = 20 + liter - 2; //samma som 20+4-2
alert("Du har " + liter + " nu");

Testa att ändra siffrorna:Nu ska du testa att skapa en trappa med fem steg!
Först skapar och tilldelar vi variablerna x och y för övre vänster hörnet på översta trappsteget. Sedan variablerna b och h för bredd och höjd.
Det översta trappsteget ritas ut med rect(x,y,b/2,h), dvs halva bredden.
Försök skapa de två sista trappstegen här nedan eller i din egen p5js.


Samma trappa går även att skapa med multiplikation!
Men eftersom varje steg är 50 i bredd och variabeln b är 100, behöver du multiplicera med 0,5 på steg ett och 1,5 på steg tre.
MEN i programmering används kommatecken för att skilja olika värden, inte som decimaltecken. I programmering används istället punkt som decimaltecken! Det tre första stegen blir alltså:

rect(x, y, b*0.5, h);
rect(x, y+50, b, h);
rect(x, y+100, b*1.5, h);

Testa att skapa alla fem stegen med multiplikation istället för addition!
Och vill du utmana dig själv, vänd på trappan så att det går att gå upp från vänster istället!