7 – 9 Textprogrammering

Att programmera med textkommandon

För att kunna styra mer i detalj, eller för avancerade program kan textkommandon vara bäst. För programmering med text används olika programspråk. Ett programspråk är skapat för att vi människor har svårt att förstå de maskininstruktioner som utförs av datorer och processorer. Vi programmerar med ett programspråket och sedan översätts det till maskininstruktioner.
Alla programspråk har stora likheter, men sättet att skriva instruktioner (sk syntax) skiljer sig en del.

Olika programspråk

De flesta program som finns är skapade med textkommandon i olika programspråk. Även om en del programspråk är ”modernare” än andra finns det ofta ett specialområde där ett programspråk är mer välanpassat än andra. Eftersom det finns olika behov är det bra att det finns olika programspråk.

En del programspråk är sk kompilerande språk. Då översätts alla textkommandon (källkoden) till maskinkod innan de kan spridas och köras. Andra programspråk är interpreterande, dvs tolkas om till maskinkod direkt när det körs. Javascript är ett interpreterande språk. Ibland kallas de språken för skriptspråk.

Om javascript

I Köpings skolor arbetar vi med Javascript som huvudfåra. Javascript är ett av de mest använda programspråken, det  är plattformsoberoende och fungerar direkt i webbläsaren. Dessutom ligger Javascript som grund för många av de övningsresurser vi använder, t ex code.org och micro:bit.

Läs mer om…

Wikipedia om Javascript, MDN om Javascript
Snabbkurs på learncode.academy, Brad Traversys youtubekurs (1h)