7 – 9 Micro:bit

Nyheter i MakeCode Editor juni 2020
Läs mer i detta häfte

Micro:bit för årskurs 7 – 9

BBC micro:bit är en enkel dator som programmeras via en annan enhet (smartphone, iPad, PC etc).
Programmet kompileras och körs över till micro:bit via kabel eller bluetooth.
Micro:bit kan programmeras från vilken webbläsare som helst med Blocks, Javascript, Python, Scratch med flera. För att följa Köpings röda tråd kommer vi att koda i programmera i JavaScript Blocks Editor. Programmet finns på micro:bit.org och  körs i webbläsaren. Klicka på Let´s Code i menyraden och välj JavaScript Blocks Editor.
För att programmera på iPad behövs en app också som finns på AppStore

Karlbergsskolan och Scheeleskolan får låna material med micro:bit och elektronikmaterial. Innehållet i lådan finns i dokumentet Innehåll i Låda.

Följande dokumentation finns till materialet:
Kom igång med micro:bit
Para ihop med Bluetooth
Elektronik och micro:bit
Servo:lite och micro:bit

Trafikljussystem
skapat av Ahmed Al-Haboobi, Scheeleskolan i Köping

Andra resurser på svenska för micro:bit:
Skellefteå kommun
Mer micro:bit
Uppdrag för micro:bit från Borås skola

Resurser på engelska:
Micro:bit JavaScript Block resourses

Kitronik
MakeCode