7 – 9 Blockprogrammering

Blockprogrammering för årskurs 7 -9

Blockprogrammering är ett sätt att skapa kod med hjälp av olikfärgade block vilka sätts samman likt pusselbitar. Blocken bygger på bakomliggande programmeringsspråk i text och i flera av apparna kan man växla mellan block och text. Ett exempel är Code.org där det går att se koden som block eller som text (JavaScript). Scratch och ScratchJr bygger på ett eget språk och där finns bara block att se.

Några tänkvärda rader från Skolverkets webbkurs:
“Då är det igen viktigt att påminna oss om att programmering är en process som handlar om mer än att bara skriva kod – att bygga en lösning i ett blockbaserat programspråk är precis lika mycket programmering som att göra det i ett textbaserat sådant”

Code.org Används via webbläsaren.

Finns på svenska. Indelad i kurser där det finns både ouppkopplade aktiviteter och blockprogrammering. Det ges möjlighet att  skapa lärarkonto eller prova några av aktiviteterna utan att logga in. Instruktion för att skapa lärarkonto finns i dokumentet Skapa klassrum i Code.

Scratch 3.0 Används via webbläsaren.

Lärarkonto på Scratch
kodbokens sida finns en beskrivning av hur du registrerar dig som lärare på Scratch och hur med ditt lärarkonto kan skapa elevkonton och klasser. För att säkerställa att GDPR följs måste du som skapar kontot anonymisera eleverna och se till att de inte lägger upp bilder/filmer som kan göra dem identifierbara.

Scratch 3.0 som den nya versionen heter släpptes i jan 2019. Finns på svenska och drygt 40 andra språk. Den nya versionen fungerar även på mobila enheter.
Scratch är framtaget av  MIT (Massachusetts Institute of Technology) för att introducera programmering som koncept för barn och ungdomar. Scratch är ett eget programmeringsspråk. Sidan scratch.mit.edu  är en kreativ lär-gemenskap med över 30 miljoner skapade projekt med möjlighet att lära av varandra.

Resurser för Scratch:
IIS (Internetstiftelsen i Sverige) har en resurssida för Scratch där du bland annat får info om hur du kan skapa ett lärarkonto på Scratch.
IIs har också färdiga lektioner att arbeta med där du kan  välja lektioner utifrån ämnesområde, skolämne och årskurs.

Koda i skolan från Kodcentrum har många färdiga lektioner.
EdQu har digitalt material som är kopplat till Koda i skolans material.

Årstaskolan har  kurser i Scratch för lärare.

Debugging i Scratch

Tips och Trix för Scratch 3.0

Matematikövningar för Scratch för den som har kunskaper i att programmera i Scratch och vill testa lite svårare övningar.