7-9

Välkommen!
Vi rekommenderar Skolverkets webbkurs Om Programmering. Webbkursen är en grundläggande utbildning för alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen

I läroplanen för elever Åk 7 – 9 finns följande centralt innehåll gällande programmering:

Teknik:
Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Matematik:
Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Samhällskunskap:
Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

Att arbeta med:

  • Datalogiskt Tänkande

Kompetenser: Beskriva problem, analysera och bryta ner problem i mindre delar, skapa instruktioner och lösa delproblem

  • Programmering i olika programmeringsmiljöer. Textprogrammering, koppling till grafik

Kompetenser: Att skapa och anpassa algoritmer. Att använda algoritmer för att lösa problem, t ex mekaniska, grafiska eller matematiska problem. Att styra och reglera egna konstruktioner med programmering. Att se hur program kan styra information i digitala medier och påverka bilden av samhället.

Ordlista med viktiga begrepp

Upphovsrätt

Patent- och registreringsverket (PRV)  har på uppdrag av regeringen  att höja kunskapen om upphovsrätten hos allmänheten och har därför skapat webbplatsen Upphovsrättskolan.  Under fliken Lärarens material hittar du material för alla årskurser.