Micro:bit 7 Ljusnivå

Micro:bit 7 Mäta ljusnivå

Med micro:bit kan man mäta hur starkt det omgivande ljuset är. Micro:bit har inte en speciell ljussensor men använder de led lampor som finns på displayen för att mäta nivån på ljuset.
Nivån anges i en skala från 0 till 255 där 0 är mörker och 255 starkt ljus.

Ofta i programmeringssammanhang ser man intervall mellan 0-255 eller 0-1023. Anledningen till att intervallen ligger mellan dessa siffror har att göra med Binära tal, de ettor och nollor som datorn förstår.
Med ett byte (8 ettor och nollor på rad) kan man räkna från 0-255. Med 10 ettor och nollor på rad kan man räkna från 0-1023.

För att mäta ljusnivå används ett block som finns i blockkategorin Input
Bild av kodblock
Block med den här formen innehåller ett värde. I det här fallet kommer blocket alltid att innehålla senast avlästa värde på ljusnivån.
När blocket ljusnivå används i koden kommer ett nytt reglage att visas på simulatorn där man kan simulera olika ljusnivåer.

I programmet ska ljusnivån visas med en siffra när knapp A trycks in. När knapp B trycks in ska antal led som tänds på displayen öka ju högre ljusnivå som micro:bit mäter. Det mörklila blocket finns i blockkategorin Led.
Testa programmet på platser där det är ljust, mörkt och mittemellan.

Bild av kodblock

I blockkategorin Input finns några fler block med samma form som blocket för ljusnivå. Testa att byta ut ljusnivå i när knapp A trycks till temperatur. Byt även ljusnivå blocket i rita diagram blocket.
Den temperatur som visas är inte helt exakt men ganska nära. Temperaturen på micro:bit mäts av en termometer som finns i micro:bits processor. Processorn är datorns “hjärna” och termometern finns för att kunna kontrollera så att processorn inte blir för varm, för då går saker i den sönder.