Micro:bit 6 Kompass

Micro:bit 6 Kompass

I det här programmet ska en kompass skapas som kan visa väderstrecken Norr, Öst, Söder och Väst. Eftersom Ö inte kan visas på micro:bit användes här bokstaven för de engelska väderstrecken N, E, S och W .

Bild av riktning på väderstreck

Norr ska visas när kompassen pekar alla grader mellan NordVäst (NW) och NordÖst (NE).
Gör en skiss och markera med färg eller på annat sätt visa mellan vilka grader vilken bokstav ska visas. Det kommer att vara bra att ha nedskrivet när koden för kompassen ska skapas.

Först skapas en variabel med namnet grader. I blocket för alltid sätts variabeln till ett värde som heter kompassriktning som finns i kategorin
input.
Bild av kodbblock

Precis som i koden för tärningen behövs här några block som säger att: om det är på det här sättet….visa N. De blocken finns i blockkategorin Logik

I kategorin Logik finns också blocken för att kontrollera om ett värde är större än ( > ) eller mindre än ( < ) och där finns också blocket eller som vi också behöver.
Koden för att kompassen ska visa N (Norr) är med ord:

Om variabel grader ( som har värdet av kompassriktningen) har ett värde som är mindre än 45 eller om variabel grader har ett värde som är större än 315
De ska bokstaven N visas.
Nedan visas blocken som används för koden.

Bild av kodblock

Sammansatt ser koden ut så här

Nu har det första villkoret skrivits så att alla värden på grader som finns inom det blå området kommer att ge bokstaven N på displayen.
Koden i programmet körs uppifrån och ner, steg för steg. Det här kallas för Sekvens

Sekvens:
En följd av steg som utförs en i taget i den ordning de skrivits. Varje steg utförs exakt en gång.

Eftersom programmet ska visa 4 olika väderstreck beroende av kompassriktningen behövs 4 olika villkor. Ett om, två annars om och ett annars. Klicka på plustecknet på blocket så att du har rätt antal villkor.

Bild av kodblock

På simulatorn kommer det att synas en symbol när blocket för kompassriktning används Bild av symbol i simulatorn vilken gör att man kan simulera kompassriktning Den symbolen kan man vrida på för att testa sin kod utan att ladda ner den till micro:bit

Att koden för de olika väderstrecken kommer i rätt ordning är väldigt viktigt i det här programmet. På kompassen ser vi att väderstrecket Öst ( E ) ska vara mindre än 135 grader men större än 45 grader. Eftersom HELA det blå området redan har “fångats” av första villkoret kan koden för E skrivas som:
annars om grader är mindre än 135 visa sträng E

Bild som visar kompassriktningar

Nu är hela det blå och det rosa området med i koden. Nästa villkor blir då för väderstrecket Söder ( S ). Här behöver vi bara sätta villkoret till den del av kompassen som är mindre än 225 grader. Det rosa och det blå området har redan “fångats” av de två villkoren som finns ovanför i koden.
Villkoret för S kan skrivas som:
annars om grader är mindre än 225 visa sträng S

Nu finns bara ett villkor kvar och det är annars.
Eftersom alla områden förutom det gröna området är “fångade” av koden innan kan man skriva koden för Väst ( W ) som:
annars visa sträng W