Micro:bit 5 Tärning

Micro:bit 5 Tärning

Det här programmet gör så att ett slumpmässigt tal mellan 1 och 6 kommer att väljas när micro:bit skakas. Talet ska sen visas på led displayen.
Ett sätt att skapa programmet är att använda blocket välj slumpmässigt som finns i blockkategorin Matematik

Nu har vi ett program som visar ett slumpmässigt tal mellan 1 och 6. Siffran 1 är det minsta värde som kan visas och siffran 6 är det största värde som kan visas. Alla heltal mellan 1 och 6 kan också visas. En fungerande tärning men tärningar har ju bilder/symboler som visar med prickar vilken siffra det är. För att kunna göra det behöver siffran som skakas fram lagras i en variabel. Därefter används VILLKOR för att avgöra vilken symbol som ska visas

Villkor, som även kallas if-sats, är en programmeringsterm för att i ett program välja mellan olika alternativ. Det är ett uttryck för att avgöra om delar av programmet ska köras eller inte. Programmet som står i en if-sats körs bara om villkoret är sant (true).

Skapa en variabel och sätt dess värde till noll vid start. Variabler skapas i kategorin Variabler. När micro:bit skakas ska värdet sättas till ett slumpmässigt värde mellan 1 och 6.

Bild av kodblock
De block som behövs för att kolla ett villkor finns under blockkategorin Logik
Bild av kodblock
Vad koden ska säga är:
Om variabel siffra är 1 så ska symbolen för 1 visas.
Annars om variabel siffra är 2 så ska symbolen för 2 visas
Annars om variabel siffra är 3 …..och så vidare

För att få fram Annars om i kodblocket klickar man på plustecknet som finns längst ner på blocket. Klicka så många gånger så att blocket innehåller en om, fyra annars om och en annars. I en sån här uppställning av villkor kommer bara koden för ett villkor att köras. Så fort ett villkor är sant körs koden som hör samman med det villkoret och programmet hoppar sen över alla de andra villkoren och fortsätter med den kodt som står efter villkorssatsen.

Bild av kodblock

Om (If) blocket placeras i skaka-blocket efter att variabeln får sitt slumpmässiga värde.
Nu ska villkoret skrivas som avgör om koden ska köras eller inte.

Här visas bild på hur de två första villkoren ska se ut. Resten skapar du väl själv?