Micro:bit 4 Multiplikation

Vilken Multiplikationstabell vill du se?

4:1 Multiplikationstabell

Det här programmet gör så att användaren kan välja vilken multiplikationstabell som ska visas på led displayen. Först skapas en variabel med namnet faktor1. I vid start sätts variabelns värde till 0. När knapp A trycks på kommer faktor1 att öka i värde med 1 för varje tryck. faktor1 innehar det värde för vilken multiplikationstabell som ska visas.

För att visa för användaren att micro:bit är redo skriver vi ut texten GO!! när programmet startas.

Bild av kodblock

För att multiplicera används två faktorer. VI har en variabel med namnet faktor1. Nu skapas en ny variabel med namnet faktor2. När multiplikationstabellen för ett tal räknas upp så multipliceras det talet med tal från 1 till 10. EX. 3 * 1, 3 * 2, 3 * 3, 3 * 4 och så vidare. I vår kod är variabeln faktor1 siffran 3 i exemplet. Variabeln faktor2 ska ökas med ett för varje beräkning. Vi ska göra det genom att använda en loop som passar bra till detta. Ofta i programmering kan man skriva koden på olika sätt. Här kommer vi att använda loopen Bild av kodblock

Där det står plats ska vi lägga in vår faktor2 istället och där det står 4 ska vi ändra till 10. Loopen säger då att faktor2 ska börja på på noll och hålla på till och med att faktor2 har värdet 10. Värdet på faktor2 ökar med ett för varje gång loopen körs. När knapp B trycks in ska den siffra visas som är multiplikation mellan faktor1 (antal tryck på knapp A) och faktor2 som börjar med 0 och ökar med 1 för varje loop tills faktor2 har värdet 10.

4:2 Använd annan loop

Om loopen upprepa x gånger används istället behöver koden ändras lite. faktor2 måste ha värdet 0 (eller 1 om man inte vill ha med 0 vid beräkningen) vid start. Lägg därför in ett block i vid start som sätter faktor 2 till 0 (eller 1).
Därefter ska koden upprepas ett antal gånger och värdet på faktor2 ska ökas för varje loop. Ändra koden för programmet. Kan du skriva in rätt antal repetitioner i loopen och rätt värde att ändra faktor2 med?

Bild av kodblock