Micro:bit 3 Räkna steg och sträcka

Det finns fler appar till telefoner som kan användas för att se hur många steg man går. Eftersom vi tar olika långa steg är det svårt att säga exakt hur långt man gått genom att använda de här stegräknarna men man brukar säga att 10 000 steg är ca 6-7 kilometer. Om vi använder oss av antagandet att 10 000 steg är 6 km så kan vi räkna ut hur långt vi gått efter ett antal steg. 6 km är 6 000 meter. Om vi delar 6 000 meter med 10 000 steg får vi att varje steg är ca 0.6 meter.

Här ska vi skapa en enkel stegräknare med micro:bit. Stegräknaren ska också räkna ut hur långt användaren har gått.

Skapa först en variabel med namnet AntalSteg. Vid start ska variabeln ha värdet 0. För att kunna registrera steg används input blocket när skaka. Varje gång micro:bit skakas ska variabeln AntalSteg ökas med 1.

När knapp A trycks in ska aktuella värdet på AntalSteg visas. När knapp B trycks in ska den sträcka man har gått visas i antal meter. För att användaren ska hinna se värdena som skrivs ut på led displayen kan vi repetera dem några gånger. För att repetera kod används LOOPAR.

Loop betyder att kod repeteras. Det kan finnas villkor för hur många gånger loopen ska köras.

Vi har tidigare använt en loop som inte har något stopp. För alltid är en loop. Andra loopar kan du hitta under blockkategorin Loopar

Den loop som ska användas i det här programmet är den där man kan bestämma hur många gånger koden i loopen ska köras. Den heter upprepa 4 gånger. Siffran kan ändras till det antal gånger du vill att loopen ska köras. Antal steg användaren gått visas när knapp A trycks in. Att visa den siffran två gånger gör att användaren får två möjligheter att se sitt antal steg

Bild av kodblock

När knapp B trycks in ska en beräkning göras för hur många meter användaren gått om man antar att steglängden är 0.6 meter. Här får vi använda ett multiplikationsblock från kategorin Matematik. Vi ska visa en siffra som är en beräkning av antal steg multiplicerat med 0.6. Efter att siffran visats ska en text visas som anger att det är meter som beräknats här. Siffran och texten ska visas 4 gånger.

Nu har vi ett program som räknar antal steg och talar om vilken sträcka användaren gått. Kan du mäta längden på ditt steg? Ett sätt är att gå 10 steg och mäta hur långt du då kommit. Dividera den sträckan med 10 så får du en genomsnittlig längd på dina steg.

Gör om programmet så att det mäter sträckan för din steglängd.