Micro:bit 2 Fyra räknesätt

Kan du skapa en miniräkare?

I det här programmet ska micro:bit fungera som en miniräknare. Det finns två variabler som används för att hålla reda på hur många gånger knapp A respektive knapp B trycks in. Båda variablerna har värdet 0 vid start. Vid knapptryck ökas respektive variabel med 1. När knapp A+B trycks in får man summan av de två variablerna. Du kan testa på simulatorn som finns ovan. På simulatorn syns det en knapp som heter A+B. Den finns inte på en riktig micro:bit. Att den finns på simulatorn är bara för att du med muspekaren ska kunna simulera att du trycker på två knappar samtidigt.

Det finns två knappar på framsidan på micro:bit. Vad som händer när man trycker på dom kan vi bestämma genom att programmera micro:bit. Det finns också möjlighet att skapa program för vad som sker när båda knapparna trycks in samtidigt. I blockkategorin INPUT finns blocken som används för detta.

Bild av kodblock

Input (indata) är data som ges till programmet från användaren.Det kan till exempel vara en knapp som trycks ner eller en sensor som aktiveras. I programmet finns sen kod för vad som ska göras när input ges.

Blocket när knapp A trycks ner har flera val vid den lilla vita nedåt pilen. Där kan man också välja knapp B eller knapp A+B.

Börja med att skapa två variabler med namnen Nummer A och Nummer B.
Variabler skapas genom att man klickar på blockkategorin Variabler och väljer Skapa en variabel. Namnet på en variabel kan vara vad som helst men det är bra att använda namn som visar vad variabeln används till. I blocket vid start placeras nu två block som gör att variablerna har värdet noll när programmet startas.

Bild av kodblock

Skapa sen program som gör att respektive variabel ökas med ett när knapp A eller knapp B trycks in. Blocket för när knapp A trycks in finns under kategorin Input. Samma block används för knapp B och knapp A+B. Tryck på den vita nedåt pilen vid bokstaven A för att byta bokstav.
Lägg in kod så att siffra för aktuellt värde på variabeln visas på displayen.

Nu ska kod skapas som gör att när knapparna A+B trycks in så ska summan av termen A och B visas. Matematiska block hittas under blockkategorin Matematik. Överst finns blocken för de fyra räknesätten

Bild av kodblock

Koden för knapp A+B ser ut på följande sätt

Nu kommer programmet att fungera för att beräkna addition.
Ladda ner koden till ert micro:bit.
Skapa kod för de andra räknesätten (subtraktion, multiplikation och division) genom att använda några av de input som finns i blocket när skaka. Om man klickar på den vita nedåt pilen vid skaka kommer fler valmöjligheter fram. När skaka används kommer en knapp för det också att skapas på simulatorn. Med ett riktigt micro:bit får man skaka på kortet.

När du använder division kommer du att se att micro:bit också använder decimaler. Istället för kommatecken ( , ) används punkt ( . )

Kan du dividera två tal som ger oändligt antal decimaler och sen kontrollera hur många decimaler micro:bit avrundar till?