4 – 6 Låna robotar

Låna robotar för årskurs  4 – 6

På KomTek finns två uppsättningar av utlåningsmaterial för respektive årskurser. Skolan planerar själv hur materialet utnyttjas bäst under låneveckorna. Materialet lånas ut till skola enligt schema. KomTek levererar materialet måndag morgon första veckan skolan ska ha materialet och hämtar materialet under fredagen sista veckan.

För 4 – 6 finns roboten Sphero SPRK+. En klassuppsättning innehåller sex robotar.

Sphero SPRK+. Finns på App store

I dokumentet (uppdaterad 2021). SpheroSPRK finns en beskrivning av appen

För årskurs 6 finns möjlighet att låna Legos EV3 robotar. Det finns 5 st på KomTek.

Lego EV3.  För programmering på iPad. Finns på App store
För programmering på dator laddas programmet ner här

En kort beskrivning av appen finns i dokumentet EV3iPad
En kort beskrivning av programmet för dator finns i dokumentet EV3PC