Köpingkodar upphör snart och flyttar till skolprogrammering.se Välkommen dit! Skolprogrammering.se

4 – 6 Analog programmering

Analog programmering för årskurs 4 – 6

Analog programmering är att programmera utan dator. Rent praktiskt kan det handla om att utföra en skriven instruktion eller att styra en kamrat med ord eller symboler. Att träna på att skriva instruktioner (algoritmer) ger en förståelse för hur precis en instruktion måste vara för att utföras korrekt. I vår vardag har vi tidigare erfarenheter vilka gör att vi förstår vad som förväntas av oss utan den exaktheten som en dator behöver. Vi har också naturlagar som gör att vissa av våra handlingar medför ytterligare händelser. Ett exempel är om vi hoppar upp 50 cm så kommer vi automatiskt att åka ner 50 cm (till marken), efter upphoppet. Så fungerar inte en programmerad figur (förutom i appar för yngre barn). Om figuren ska upp och sen ner måste båda kommandona vara med i programmet.

Programserie från UR med lärarhandledning

UR har en programserie, Programmera mera 2.0, som riktar sig till elever
åk 4-6. Det finns åtta avsnitt som vill inspirera elever och deras lärare att ta sig an programmering utifrån olika perspektiv.
Till serien finns en lärarhandledning.

Gratis i skolan

Många lektionsupplägg om datalogiskt tänkande

Om maskinkod/binär kod

Sent 1600-tal utvecklades det binära talsystemet.
Idag används det binära talsystemet i datorer.
Datorer arbetar med digitala signaler, signaler som bara kan anta två olika värden. Dessa representeras elektriskt som spänning eller frånvaro av spänning, och betecknas 1 och 0. Kod med ettor och nollor kallas Maskinkod/Binär kod. All data måste omvandlas till ettor och nollor för att en dator ska kunna tolka den

En bokstav i alfabetet skrivs med en serie av åtta ettor och nollor. I dokumentet Att räkna med binära tal finns förklaring på hur du kan räkna med binära tal och skriva bokstäver med dem. Det finns en PDF med bilder att hänga på tavlan vid genomgång.

Det finns tabeller där man kan läsa av binär kod för respektive bokstav och den heter ASCII, som står för American Standard Code for Information Interchange.  Alfabetet binärt4_6 är en mall där binära koden för alfabetet visas, både som binära tal och som lila och vita symboler. Dokumentet kan användas vid arbete med att skriva hemliga meddelanden, namn mm för att skapa en förståelse för maskinkod.

Om datorns delar

I det centralt innehåll i LGR22 för ämnet teknik står att eleverna ska ha kännedom om datorer, dess användning och några grundläggande delar. I dokumentet Input eller Output finns ett arbetsmaterial där elever kan arbeta i grupp och diskutera kring olika bilder. Det finns med ”facit” för läraren.

Källkritik

Den stora utmaningen på internet idag är inte att hitta information, utan att hitta information som är korrekt  och tillförlitlig.
På internet kan vem som helst publicera i princip vad som helst. Då kan det också vara svårt att veta vilken information som man kan lita på.
Källkritik är en metod att använda för att granska information och för att avgöra om informationen är trovärdig och går att lita på.

Internetstiftelsen i Sverige, IIS har många lektioner i  digitala källkritik.

UR Skola har materialet Är det sant?

Att vara på nätet

Lajka för en schysst nätvardag. En sida skapat av prinsparet (Sofia och Carl Philips) stiftelse.
Materialets syfte är (enligt stiftelsen) att ge pedagoger och skolpersonal konkreta och tillgängliga verktyg för att skapa en schysst nätvardag.

Upphovsrätt

Patent- och registreringsverket (PRV)  har på uppdrag av regeringen  att höja kunskapen om upphovsrätten hos allmänheten och har därför skapat webbplatsen Upphovsrättskolan.  Under fliken Lärarens material hittar du material för alla årskurser.