4-6

Välkommen!
Vi rekommenderar Skolverkets webbkurs Om Programmering. Webbkursen är en grundläggande utbildning för alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen.
Skolverkets  material  Kom igång med programmering 
har många tips på hur man kan komma igång.

I läroplanen för elever Åk 4 – 6 finns följande centralt innehåll gällande programmering:

Teknik:
Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Matematik:
Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Att arbeta med:

  • Datalogiskt Tänkande

Kompetenser: Beskriva problem, analysera och bryta ner problem i mindre delar, skapa instruktioner och lösa delproblem

  • Blockprogrammering, analog programmering

Kompetenser: Att skapa och använda algoritmer. Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med visuell programmering

Ordlista med viktiga begrepp