Köpingkodar upphör snart och flyttar till skolprogrammering.se Välkommen dit! Skolprogrammering.se

Vi kodar!

Välkomna till den här hemsidan som heter Köping kodar. Syftet med sidan är att skapa trygghet, intresse och att ge lust att testa och lära sig mera

På den här sidan kommer du hitta information om programmering och kodning och hur man arbetar med det i klassrummet. Vårt huvudsyfte med denna sidan är att skapa en tydlig röd tråd genom årskurserna F-gymnasiet för Köpings kommun. Att skapa en tydlig progression och gruppera arbetsområden mellan olika stadier.

Ett tips är att börja på en lägre årskurs/lägre stadie för att känna dig tillfreds med grunderna och att hitta den nivån som eleverna är på.

Vi har på hemsidan delat upp det som följer:

Under år F – 3 – knapprogrammering, analog programmering
Kompetenser: Att skapa och följa stegvisa instruktioner med symboler och/eller gemensamma begrepp. Att styra föremål med programmering

Under år 4 – 6 – Blockprogrammering
Kompetenser: Att skapa och använda algoritmer. Att styra egna konstruktioner och andra föremål med visuell programmering.

Under år 7 – 9 – Textprogrammering, koppling till grafik
Kompetenser: Att skapa och anpassa algoritmer. Att använda algoritmer för att lösa problem, t ex mekaniska, grafiska eller matematiska problem.
Att styra och reglera egna konstruktioner med programmering.
Att se hur program kan styra information i digitala medier och påverka bilden av samhället.

Under Gymnasiet – Problemlösning (Matematik 1c, 2c, 3b, 3c, 4, 5, Spec)
Kompetenser: Att fördjupa sitt matematikkunnande, modellera och lösa matematiska problem med hjälp av digitala verktyg och programmering.

I Köpings skolor arbetar vi med Javascript (ECMAscript) som huvudfåra.

Javascript är ett av de mest använda programspråken som är plattformsoberoende och fungerar direkt i webbläsaren. Dessutom ligger Javascript som grund för många av de övningsresurser vi använder, t ex code.org och micro:bit.

Förskola till åk 3