7-9

Välkommen!
Vi rekommenderar Skolverkets webbkurs Om Programmering. Webbkursen är en grundläggande utbildning för alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen

I läroplanen för elever Åk 7 – 9 finns följande centralt innehåll gällande programmering:

Teknik:
Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Matematik:
Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Samhällskunskap:
Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

Att arbeta med:

  • Datalogiskt Tänkande

Kompetenser: Beskriva problem, analysera och bryta ner problem i mindre delar, skapa instruktioner och lösa delproblem

  • Programmering i olika programmeringsmiljöer. Textprogrammering, koppling till grafik

Kompetenser: Att skapa och anpassa algoritmer. Att använda algoritmer för att lösa problem, t ex mekaniska, grafiska eller matematiska problem. Att styra och reglera egna konstruktioner med programmering. Att se hur program kan styra information i digitala medier och påverka bilden av samhället.

Ordlista med viktiga begrepp